English

Cơ hội vàng để phát triển đột phá

Thứ hai, 14/02/2022, 08:11 GMT+7

Cơ hội vàng để phát triển đột phá

Thứ Sáu, 11/02/2022, 23:03 [GMT+7]

Cơ hội vàng để phát triển đột phá

Ngày 28-1, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu phấn đấu xây dựng tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030 là thành phố trực thuộc Trung ương; đến năm 2045 là đô thị thông minh, bền vững, bản sắc, ngang tầm khu vực châu Á, là hình mẫu của sự gắn kết giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Chia sẻ tin vui này với Báo Khánh Hòa, nhiều vị nguyên là lãnh đạo tỉnh đánh giá, đây là cơ hội vàng cho Khánh Hòa phát huy tiềm năng thế mạnh, tạo sự phát triển đột phá để nâng cao tầm vóc, vị thế của tỉnh, đồng thời tạo động lực cho sự phát triển của cả khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

 

Ông Bùi Mau - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy: Phải tranh thủ, nắm bắt cơ hội để bứt phá

 

Khánh Hòa vừa tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 53-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Có thể thấy, trong 10 năm qua, tỉnh đã làm được một số việc nhưng cũng bỏ lỡ không ít cơ hội để phát triển. Nhiều tiềm năng, lợi thế của tỉnh chưa được khai thác hợp lý, chưa phát huy được hiệu quả để tạo ra sự phát triển đột phá cho tỉnh. Một trong những vấn đề, vướng mắc lớn nhất đã được chỉ ra đó là thiếu các cơ chế, chính sách đặc thù, nhất là về đầu tư, tài chính, ngân sách, sự phân cấp quản lý, công tác quy hoạch… để tạo ra động lực mới cho sự phát triển của tỉnh. Tất cả những vấn đề này đã được Nghị quyết số 09 giải quyết khá triệt để. Đặc biệt, Nghị quyết số 09 đã “đổi mới tư duy phát triển, coi việc xây dựng Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là mục tiêu, động lực và giải pháp đối với phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh khu vực Nam Trung Bộ, vùng Tây Nguyên và cả nước”. Có nghĩa là, việc phát triển tỉnh Khánh Hòa thành thành phố trực thuộc Trung ương không còn là nhiệm vụ riêng của tỉnh, mà sẽ nhận được sự chung tay hỗ trợ tối đa của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương. Đây là cơ hội hiếm có để Khánh Hòa khai thác được các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, phát triển đột phá, tạo nên một vị thế mới cho tỉnh. Nếu không tận dụng được, không tranh thủ được để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thì chúng ta có lỗi với thế hệ mai sau.


Theo tôi, trước mắt, tỉnh phải lập ra Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 09 do Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng ban. Từ đó, Ban Chỉ đạo lập ra kế hoạch, mục tiêu cụ thể cho từng năm, phấn đấu để đến năm 2030, Khánh Hòa sẽ là thành phố trực thuộc Trung ương cũng như các mục tiêu dài hạn hơn. Ngay bây giờ, tỉnh phải phổ biến cho toàn Đảng bộ và nhân dân được biết về Nghị quyết số 09 để đảng viên và nhân dân giám sát việc tổ chức thực hiện.


Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09, tỉnh cần làm tốt công tác quy hoạch, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng cơ chế, chính sách để thu hút các dự án đầu tư lớn. Tỉnh cần phải cân nhắc khi lựa chọn lĩnh vực đầu tư, nhà đầu tư, nhất quyết không hy sinh môi trường để đổi lấy sự phát triển kinh tế, phải hướng đến phát triển bền vững. Tỉnh ủy cần quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tâm huyết với sự phát triển của tỉnh nhà. Bác Hồ từng nói “Cán bộ là gốc của mọi công việc”, nếu cơ chế, chính sách tốt đến đâu đi nữa mà cán bộ thực thi không tốt, không tận tâm thì sẽ không thể có kết quả tốt.


XUÂN THÀNH (Ghi)Ông Võ Lâm Phi - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh: Cơ hội để Khánh Hòa trở lại vị trí top đầu

 

Đối với tôi, Nghị quyết số 09 về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là điều tuyệt vời nhất mà Bộ Chính trị dành cho Khánh Hòa trong khoảng 20 năm nay. Đây là cơ hội tốt nhất để Khánh Hòa trở lại vị trí top đầu của cả nước, là điều kiện để tỉnh phát triển mạnh hơn, xứng đáng với tiềm năng, thế mạnh của mình. Có Nghị quyết số 09, Khánh Hòa sẽ rất thuận lợi để tăng tốc phát triển, bởi khi đó các bộ, ngành sẽ đồng hành cùng chính quyền và nhân dân địa phương.


Điều tôi tâm đắc nhất là Nghị quyết nói rất rõ ràng mục tiêu phát triển đô thị của các huyện, thị xã, thành phố; đồng thời chỉ ra cụ thể các dự án cần phải hoàn thành trong thời gian từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Điều này giúp chúng ta hình dung ra được hình ảnh và vị thế của Khánh Hòa 10 năm và 20 năm sau. Bên cạnh đó, cơ chế, chính sách đặc thù là điều kiện then chốt giúp Khánh Hòa đẩy nhanh tốc độ phát triển, sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.


Tất nhiên, hiện còn một số tồn tại của các nhiệm kỳ trước, cần phải có thời gian để tháo gỡ. Tuy nhiên, Nghị quyết chính là làn gió mới để Khánh Hòa phát triển mạnh hơn trong thời gian sắp tới.


V.K (Ghi)
Ông Phạm Văn Chi - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh: Bệ phóng để tỉnh phát triển vượt bậc

 

Nghị quyết số 09 là món quà ý nghĩa nhất mà Bộ Chính trị đã dành tặng cho Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đúng dịp năm mới. Để được Bộ Chính trị nghiên cứu, xây dựng một nghị quyết riêng, Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã thực hiện công cuộc đổi mới, phát huy ý chí tự lực tự cường, từng bước xây dựng Khánh Hòa suốt hơn 35 năm qua. Đặc biệt, đây còn là sự cố gắng của tập thể lãnh đạo đương nhiệm; giữa lúc tỉnh còn ngổn ngang khó khăn nhưng các đồng chí vẫn phối hợp tốt với các bộ, ngành Trung ương trong việc tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 53-KL/TW ngày 24-12-2012 của Bộ Chính trị (khóa XI), tạo tiền đề cho Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 09.


Với tiềm năng sẵn có, khi được Bộ Chính trị xây dựng một nghị quyết riêng sẽ là bệ phóng để Khánh Hòa phát triển vượt bậc trong 5 đến 10 năm tới. Qua đó, phát huy hết tiềm năng thế mạnh, thúc đẩy Khánh Hòa trở thành động lực cho cả vùng.


Mục tiêu mà Bộ Chính trị đề ra đến năm 2030, Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở phát huy cao độ tiềm năng và lợi thế về biển, là đô thị thông minh, bền vững, bản sắc và kết nối quốc tế; là trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế; là một cực tăng trưởng, trung tâm của khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước về kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao là rất phù hợp và hoàn toàn có thể đạt được. Bởi hiện nay, Khánh Hòa đã là một trong những tỉnh đầu tàu của khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. Với lợi thế mà thiên nhiên ban tặng, có lẽ không tỉnh nào có điều kiện phát triển dịch vụ, du lịch tốt như Khánh Hòa. Tuy 2 năm qua, tình hình kinh tế của tỉnh bị ảnh hưởng rất nhiều từ dịch Covid-19 nhưng Bộ Chính trị vẫn xác định đưa dịch vụ, du lịch là kinh tế mũi nhọn trong những năm tiếp theo.


Bộ Chính trị đã tạo điều kiện để Khánh Hòa phát triển, việc còn lại phụ thuộc hoàn toàn vào nội lực của tỉnh. Giữa lúc tỉnh đang gặp nhiều khó khăn, Nghị quyết số 09 ra đời như “chiếc máy bơm sẵn sàng cung cấp nước cho cả cánh đồng khô cằn”. Tuy nhiên, ai là người vận hành chiếc máy bơm đó? Không ai khác, chính là đội ngũ cán bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị, thời gian tới, công tác cán bộ phải được quan tâm hàng đầu. Ngay từ bây giờ, phải xây dựng bộ máy với những người có tâm, có tầm từ cấp tỉnh tới cấp xã. Chỉ có những cán bộ đủ năng lực thì sau này mới có thể giải quyết được khối lượng lớn công việc, tạo điều kiện cho các dự án nhanh chóng được triển khai. Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh cũng cần tranh thủ sự ủng hộ của các bộ, ngành Trung ương, sự phối hợp của các địa phương trong khu vực trong tiến trình phát triển.


Có thể nói, Nghị quyết số 09 là cơ hội lịch sử của Khánh Hòa, do đó chúng ta cần phải nắm bắt để phát triển. Với sự đoàn kết, năng động, sáng tạo và quyết tâm của Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh, mong rằng kỳ vọng của Bộ Chính trị về một Khánh Hòa phát triển sẽ được hiện thực hóa.


                                                                                                                                                                                                 ĐÌNH LÂM (Ghi)

 

Ý kiến bạn đọc
Đăng ký để nhận thông tin từ Nam Vân Phong