Tiếng Việt
11 tháng 10 năm 2022
9 tháng năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa đã có sự phục hồi mạnh mẽ. Qua đó, tạo động lực để tỉnh phấn đấu ...
XEM CHI TIẾT
11 tháng 10 năm 2022
Trong giai đoạn 2023-2024, Khánh Hòa sẽ ưu tiên thu hút đầu tư các dự án có quy mô lớn có tổng vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng vào Khu ...
XEM CHI TIẾT
05 tháng 09 năm 2022
Phóng sự: Liên kết vùng - động lực phát triển Nam Trung bộ (nguồn VTV1)
XEM CHI TIẾT
05 tháng 09 năm 2022
Làm sao tiến ra biển bằng hệ thống đô thị biển để 'mạnh về biển, giàu từ biển' là một mệnh đề đặt ra đối với....
XEM CHI TIẾT
01 tháng 09 năm 2022
PHÓNG SỰ: KHÁNH HÒA TẠO ĐÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐẶC THÙ (Nguồn VTV1)
XEM CHI TIẾT
Đăng ký ngay để nhận những ưu đãi mới nhất!